Orochimaru POP Figure Naruto

  • Sale
  • Regular price $14.99


From Naruto Shippuden, Orochimaru, POP #729