Orochimaru POP Figure Naruto

  • Sale
  • Regular price $12.99


From Naruto Shippuden, Orochimaru, POP #729